اینترنت اشیاء (Internet of Things) با فراهم آوردن امکان تعامل موجودات و اشیاء پیرامون ما از طریق اینترنت، باعث ارتقاء کیفیت زندگی و مدیریت بهتر آن می شود.


گروه شرکت های بیتا فعالیت خود را به صورت رسمی و تخصصی در حوزه اینترنت اشیاء از سال 1394 آغاز نموده است. این گروه با پشتوانه دانش فنی لازم در حوزه سیستم های نهفته، پلتفرم سرور و اپلیکیشن و سرویس در حوزه اینترنت اشیاء، در صنایع مختلف ورود نموده و در حال تحقیق و توسعه و ارایه راهکار و محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء در این صنایع می باشد.

حوزه های فعالیت گروه شرکت های بیتا

گروه شرکت های بیتا با برنامه ریزی لازم در حوزه اینترنت اشیاء و سیر تکامل آن به اینترنت چیزها و اینترنت همه چیز، تلاش می کند تا همگام با شرکت های بین المللی فعال در این حوزه در دنیا، نقش موثری در کشور و منطقه در راستای ارتقاء کیفیت زندگی و مدیریت بهتر آن ایفا نماید.

bitasmartagriculture

کشاورزی هوشمند

bitasmarttransport

حمل و نقل هوشمند

bitasmartharvest

دامداری هوشمند

bitasmartcity

شهر هوشمند

bitasmartbuilding

خانه هوشمند

bitasmarthelath

سلامت هوشمند


bitasmartoil

نفت و گاز هوشمند

bitasmartmine

معدن هوشمند

bitasmarteducation

آموزش هوشمند

bitasmartmonitoring

مانیتورینگ هوشمند

bitasmartrobot

رباتیک

bitasmartforest

جنگل هوشمند

مهم ترین دست آوردهای اینترنت اشیاء

با پر رنگ شدن نقش اینترنت اشیاء در سطح جهانی، تمامی حوزه هایی که اینترنت اشیاء در آن ورود کرده است دست خوش تغییرات فراوانی شده اند. بهینه شدن تولیدات و کارایی صنایع و محصولات از جمله مهمترین دست آوردهای اینترنت اشیاء می باشند.

تماس با ما

شماره تماس: ٨٨٨٧٤٨٤٢

شماره فکس: ٨٨٨٧٢٤٤٥


پست الکترونیکی

info@bitagrp.com